top of page

Patientsikkerhed

Logo for patientsikkerhed

Rapportering af

utilsigtede hændelser

 

Som klient/patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Styrelsen for patientsikkerhed. Se mere og rapportér via dette link: www.stps.dk

Klagemulighed.

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Klag-over-en-behandling her

bottom of page