top of page

Motivational speaking

Jeg har en passion for, at hjælpe andre med at nå deres mål.

I mit arbejde med mine klienter, kunder og atleter har mit holistiske mindset været omdrejningspunktet for, at kunne opnå den største fremgang hos den enkelte og teamet. For at lykkes og nå sine mål, er det essentielt, at den der har målsætningen også er den der tager ejerskabet for processen. Motivation og drivkraft skal komme indefra, men kan i høj grad faciliteres af de kernepersoner den enkelte eller teamet støttes af og samarbejder med.

Tidligere oplæg har dannet rammen for: "Alumni" efter endt lederuddannelse hvor fokus var på, hvordan sportens verden kan inspirere erhvervlivet ift. at arbejde med målsætning, teamdannelse og det at kende og arbejde med sin egen ledelsesfilosofi.  

Kontakt mig her på siden i kontaktoplysninger

bottom of page